Velkommen til Nesøya Skolekorps!!


Nesøya skolekorps holder til på Nesøya Skole i Asker. Elever fra alle klassetrinn er velkomne til å bli med i korpset. Vi forstår at hverdagen er hektisk, derfor satser vi på å gjøre det så praktisk som mulig å spille et instrument! Vi tilbyr instrumentundervisning på skolen mellom 1430 og 1800, og korpset spiller fra 1600 til 1730.
Som del av å gjøre det praktisk å spille i korps, har vi INGEN DUGNADER!
Nedenfor ser du tidsplanen for undervisning og samspill på onsdager:
Hva
Når
Hvor
Hvem
Hva Koster det?
Trompet/Kornett/Trombone - undervisning
1430 - 1600
Nesøya Skole, Kunskapstrappen
Søren Hielm-Friis
2287,50 / halvår
Trommer/Gitar - Undervisning
1430 - 1800
Nesøya Skole, Lageret
Are Sorknes, privat
ca 2200 (200,- pr 30 min)
Fløyte og andre instrumenter

Asker Kulturskole

2287,50 / halvår
Samspill - Aspirantkorpset og Hovedkorspet
1600 - 1645
Nesøya skole, Kunnskapstrappen
Søren Hielm-Friis
800 / halvår
Samspill - Hovedkorpset
1645 - 1730
Nesøya skole, Kunnskapstrappen Søren Hielm-Friis 1600 / halvår
Instrumentleie (Kornett, klarinett, trompet, fløyte, althorn, trombone, saksofon)

Nesøya skole

515 / halvår
For alle instrumenter unntatt gitar og trommer, må man melde seg på instrumentopplæring via Asker kulturskole.
Hvis du er interessert i å spille i korpset kan du laste ned innmeldingskjema sende det til oss. Ta kontakt oss på telefon 95 99 83 72 eller mail shfriis(a)gmail.com.
Følg oss gjerne på Facebook og Twitter! Varsler om opptredener og andre ting skjer på facebook. Denne siden er for generell informasjon.

Reportoar


Vi spiller en miks av typiske, kjente korpslåter og moderne populære låter. Hvis barna gjerne vil spille en spesiell låt, skriver vi den om slik at den er mulig å spille for store og små. Nedenfor ser dere en liste over de vanligste låtene.
Melodi
Aspirantkorps
Hovedkorps
Ane madam x
x
Spania x
x
Super-G x
x
Bjørnen sover x
x
Til Paris x
x
Rakk ikke x
x
Blomster små x
x
Star wars x
x
Valdresmarsj
x
Signalmarsj
x
Anchors aweigh
x
Vinter og sne
x
Smoke on the water
x
Happy
x
O moro
x
Blå ballong
x

Hvem er i korpsets styre?


Styreleder
Materialforvalter
Dirigent
Nestleder
Dirigent

Daniel Nilsen Wright
Daniel Nilsen Wright
Søren Hielm Friis
Ane Schøning
Kari Liv Foyn
93 44 10 38
93 44 10 38
959 98 372
950 74 461
976 916 42
danini(a)online.no
danini(a)online.no
shfriis(a)gmail.com
ane.schoning(a)di.no
kari(a)friis-foyn.no

Spillplan

Korpset har noen faste spilleoppdrag og noen ikke så faste. De faste er:
Ikke så faste spilleoppdrag er:

Hvorfor korps?

Vi tror at barn (voksne også, forresten!) utvikler mange viktige egenskaper ved å lære å spille, og å delta i samspill er enda bedre enn å spille hver for seg. Det påstås at skoleferdighetene utvikles av musikk, og det er helt klart at barn lærer av å delta i positivt samarbeid, hvor man tar vare på hverandre. I korps kan alle delta. Ingen blir satt på "reservebenken", og med litt innsats blir alle gode musikanter. Noen få kommer enda lengre, de aller fleste profesjonelle artister har en oppvekst i korps bak seg - uten at det er noen målsetning for oss. Vi ønsker å være et hyggelig innslag i lokalmiljøet, og en samlende aktivitet for barn på Nesøya og deres familier.
Har du lyst til å lese enda mer om vitsen med korpsarbeid generelt, henviser vi til Norges Musikkorps Forbundderes hjemmesider.

Historie

Nesøya hadde eget skolekorps fra 1975 til 1992. Høsten 2005 startet vi pånytt undervisning, da med et aspirantkorps som besto av 12 musikanter og to voksne ledere. Korpset ble formelt registrert igjen med det gamle navnet Nesøya Skolekorps. I februar 2006 fikk korpset også drillgruppe som senere ble lagt ned grunnet mangel på instruktør.

Vi rekrutterer nye medlemmer hver vår, som begynner til høsten rett etter skolestart. Det kan også være mulig å melde seg inn ellers i året - ta kontakt!

Bak korpset står ledere som selv har hatt barn i korps i mange år. Vi har fra starten av hatt en målsetning om at tilbudet skal være så foreldre- og familievennlig som mulig. Til nå har vi ikke hatt noen form for foreldredugnader, ingen loppemarkeder, kakelotterier eller annet. Vi har heller ikke stive uniformer som andre krops, vi har bare korpsgenesere, -tskjorter og -capser. Det aller meste av undervisningen er på Nesøya skole, slik at familiene slipper bilkjøring.

Korpset er et selvstyrt og lokalt tilbud. Vi samarbeider med Nesøya skole, med SFO og med kulturskolen i Asker.

Nesøya er etterhvert blitt et lokalsamfunn på snart fem tusen personer, (nærmere en tiendedel av Askers befolkning). Det er opplagt plass og behov for et eget skolekorps her.